Rudolf Steiner pædagogik

Vores STU-tilbud tager udgangspunkt i Rudolf Steinerpædagogik, hvor der arbejdes med hele mennesket som et både tænkende, følende og handlende individ. Disse områder bør udvikles og stimuleres gennem hele livet, da unge mennesker med en udviklingsforstyrrelse har samme behov som alle andre unge.
Socialterapi er betegnelsen for den særlige pædagogiske metode, som Rudolf Steiner gav til pædagoger, lærere og terapeuter til at arbejde med udviklingshæmmede voksne mennesker.
Socialterapi tager udgangspunkt i, at der findes en sund kerne i alle mennesker uanset sygdom og udviklingshæmning. Vi arbejder med ”Det hele menneske” for at skabe den sunde og udviklende balance gennem:
• En hverdag med rytme og genkendelige rammer.
• Et meningsfyldt, udviklende arbejde kombineret med læring om sundhed og bevægelse.
• Mangesidig social aktivitet med mulighed for aktiv kunstnerisk skaben.
• Individuelle hensyn i læring og udvikling, så den enkelte kan udvikle sin grad af frihed og selvstændighed.
Målet er, at det enkelte unge menneske bliver styrket i sine livsfærdigheder og får mulighed for at vokse som tænkende, følende og handlende menneske.

Der arbejdes gennemgående med:

Udvikling af tankekræfter gennem boglige udfordringer som f.eks. dansk, genfortælling og samtaler, kunsthistorie, PC-undervisning, engelsk, regning, økonomi, hverdagsøkonomi, økologi, sundhed og ernæring.
At styrke evnen til valg og til egen dømmekraft. Udvikle mod til nye udfordringer.
Udvikling af følelseslivet gennem kunstneriske processer som f.eks. billedkunst, musik, sang, drama, eurytmi, kulturelle oplevelser og samtaler.
At blive opmærksom på sine egne ressourcer og finde sine sociale kompetencer og selvstændighed i fællesskaber. Udvikling af viljen gennem finmotorisk og grovmotorisk håndværksarbejde som f.eks. håndværksfag, kantine, landbrug, bageri, mejeri, gartneri, butik og varesalg, børnehavekøkken, idræt og dans.
At indøve nye færdigheder, som bliver til gode vaner.