Rudolf Steiner pædagogik

Vores STU-tilbud tager udgangspunkt i Rudolf Steinerpædagogik, hvor der arbejdes med hele mennesket som et både tænkende, følende og handlende individ. Disse områder bør udvikles og stimuleres gennem hele livet, da unge mennesker med en udviklingsforstyrrelse har samme behov som alle andre unge.

Socialterapi er betegnelsen for den særlige pædagogiske metode, som Rudolf Steiner gav til pædagoger, lærere og terapeuter til at arbejde med udviklingshæmmede voksne mennesker.

Socialterapi tager udgangspunkt i, at der findes en sund kerne i alle mennesker, uanset sygdom og udviklingshæmning. Vi arbejder med ”Det hele menneske” for at skabe den sunde og udviklende balance:

  • Gennem en hverdag med rytme og tilbagevendende trygge rammer.
  • Et meningsfyldt, udviklende arbejde kombineret med god ernæring, bevægelse og pleje.
  • Mangesidig social aktivitet med mulighed for aktiv kunstnerisk skaben.
  • Individuelle hensyn i læring og udvikling, så den enkelte kan udvikle sin grad af frihed og selvstændighed.

Tilgodeser vi disse fire områder i tilværelsen – i en balanceret form tilpasset den enkelte – kan vi som individer møde hverdagen med dens udfordringer som tænkende, følende og handlende væsner og opleve at ”Det hele menneske” næres ved socialterapien.


HesteUdvikling af tankekræfter gennem boglige udfordringer som f.eks. dansk, genfortælling og samtaler, kunsthistorie, PC-undervisning, engelsk, regning, økonomi, hverdagsøkonomi, økologi, sundhed og ernæring.

Styrke evnen til valg og egen dømmekraft. Udvikle mod til nye udfordringer.

Udvikling af følelseslivet gennem kunstneriske processer som f.eks. billedkunst, musik, sang, drama, eurytmi, kulturelle oplevelser og samtaler.
At blive opmærksom på sine egne ressourcer og finde sine sociale kompetencer og selvstændighed i fællesskaber som f.eks. Rudolf Steiner-skolen og Hertha Levefællesskab.

Udvikling af viljen gennem finmotorisk og grovmotorisk håndværksarbejde som f.eks. håndværksfag, kantine, landbrug, bageri, mejeri, gartneri, vaskeri, butik og varesalg, børnehavekøkken, dagpleje, løbeture og ridning, nærhed til naturen.

Indøve nye færdigheder, som bliver til gode vaner.