Inklusion og samarbejde

Vi vægter samarbejde og inklusion med andre skoler og værksteder højt og har et tæt samarbejde med lærere, faglærere, pædagoger og værkstedspædagoger på disse steder.
Inklusion giver mulighed for, at eleverne fra forskellige sammenhænge i en større gruppe kan støtte hinanden, give plads til forskelligheder og være fælles omkring ny læring. For netop vores målgruppe af unge ligger der et stort udviklingspotentiale ved at indgå i fællesskab og samarbejde både med normale unge og med andre udviklingshæmmede voksne. Inklusion finder sted, alt efter hvilken elev gruppe vi aktuelt har, med Rudolf Steiner-Skolens overskole og HF ved morgensamling, fysik, blokfag, idræt og i vores kantine. Der er mulighed for, at enkelte selvstændigt kan deltage i undervisning i fx naturfag, historie og andre fag i kortere perioder. På de beskyttede værksteder er vores elever i praktik alene eller i små grupper med en lærer som støtte i kortere eller længere perioder i praktik og er en del af stedets brugergruppe og dagligdag.

Vi samarbejder med følgende steder:

Hertha Levefællesskab i Herskind
Er et fællesskab på 130 mennesker, hvoraf 20 er udviklingshæmmede mennesker.
På Hertha skabes læring ved et meningsfyldt arbejde på værkstederne med uddannede fagpædagoger og håndværkere.
www.hertha.dk

Tornsbjerggård bo- og arbejdsfællesskab i Hadrup ved Hundslund
Er et levende og dynamisk bo- og arbejdsfællesskab for voksne udviklingshæmmede, hvor der er tilknyttet pædagoger og håndværkere. Der er fire boenheder med maksimum 5 beboere.
www.tornsbjerggaard.dk

Hadruplund bo- skole- og værkstedstilbud i Hadrup
Er et bosted for psykisk udviklingshæmmede børn og voksne, som tilbyder undervisning til børnene og beskæftigelse til de voksne beboere.
www.hadruplund.org

Rudolf Steiner Skolens overskole og HF i Århus
Er en friskole under Dansk Friskoleforening, der bygger på Rudolf Steiners pædagogiske anvisninger. Overskolen er 9.kl-10.kl samt eksamensfri HF.
www.steinerskolen-aarhus.dk

Det Kreative Værksted i Malling
Er en voksenskole for mennesker med udviklingshæmning med ca. 20 elever. De har værkstederne drama, have, service, sundhed og stoftryk.
www.detkreative.dk

Vendepunkt
Aftenskole i Højbjerg
www.vendepunkt.com