Inklusion
Finder bl.a. sted ved morgensamling, i de kunstneriske blokfag og kor med Rudolf Steiner-skolens overskole og i skolens kantine. Der er mulighed for, at enkelte selvstændigt kan deltage i undervisning i fx naturfag, historie og andre fag i kortere perioder. I Herthas Levefællesskab i værkstederne landbrug, mejeri, gartneri, bageri,
køkken, vævestuen og skuespil, drama. Inklusion giver mulighed for at støtte hinanden, give plads til forskelligheder og være fælles omkring ny læring. For netop vores målgruppe af unge ligger der et stort udviklingspotentiale ved at indgå i fællesskab og samarbejde både med normale unge og med andre udviklingshæmmede voksne.

Samarbejde
Vi har et tæt samarbejde med lærere, faglærere, terapeuter og pædagoger fra Rudolf Steiner-skolens Specialklasser og ligeledes et tæt samarbejde med faglærere fra Rudolf Steiner-skolens overskole. Ligeledes med socialpædagoger, værkstedspædagoger og terapeuter fra Hertha Levefællesskab

Hertha Levefællesskab i Herskind.
Er et fællesskab på 130 mennesker, hvoraf 20 er udviklingshæmmede mennesker.
På Hertha skabes læring ved et meningsfyldt arbejde på værkstederne med uddannede fagpædagoger og håndværkere.
www.hertha.dk

Tornsbjerggård bo- og arbejdsfællesskab i Hadrup ved Hundslund.
Er et levende og dynamisk bo- og arbejdsfællesskab for voksne udviklingshæmmede, hvor der er tilknyttet pædagoger og håndværkere. Der er fire boenheder med maksimum 5 beboere.
www.tornsbjerggaard.dk

Rudolf Steiner-skolen, Specialklasserne i Århus.
Er en skole med ca. 20 udviklingshæmmede børn og unge, hvor der er tilknyttet speciallærere, faglærere og terapeuter.
www.specialklasserne-aarhus.dk

Rudolf Steiner Skolens overskole i Århus
Med 4 klassetrin fra 9.kl- 12.kl.
Samarbejdet er i blokundervisningen med faglærere.
www.steinerskolen-aarhus.dk

Det Kreative Værksted
Er en voksenskole for mennesker med udviklingshæmning med ca. 20 elever. De har værstederne drama, have, service, sundhed og stoftryk.
www.detkreative.dk

Vendepunkt
www.vendepunkt.com


Gård

Tur

Venner