I Hertha har vi igennem flere år arbejdet med Jord til bord, for at skabe læring, meningsfyldt arbejde og helheder omkring os. Til daglig at arbejde med vor sundhed og indsigt i, hvor fødevarerne kommer fra – i en levende social sammenhæng – giver stor tryghed og udvikling for den enkelte.

I Hertha er det muligt at følge:

Kornets vej til bageriet: Ved at være med i tilblivelsen af fødevarer, fra kornet bliver sået og spirer i jorden, for siden at blive høstet, tærsket, malet på eget mølleri, blive forvandlet til brød i et stort moderne bageri for så at blive solgt eller sat på middagsbordet.

Dyrene i landbruget: Ved at passe og drage omsorg for de store malkekøer ved den daglige malkning og ved at følge kalvene fra fødsel til voksne dyr. Fodre heste og måske komme til at ride ture rundt i Hertha. Bringe køkkenaffald til grisene og være med til at forarbejde mælk til flere forskellige produkter i Danmarks mindste mejeri. Måske – hvis man kan det – er der mulighed for at tage traktorkørekort.

Planterne i gartneriet: Ved at klargøre jorden om foråret, så, luge for siden at høste og opbevare grøntsager og urter, vi til daglig bruger i madlavningen. Her følger vi tæt årstiderne, om det er i drivhus om vinteren, i jordkælder eller ude i gartneriet mellem 40-50 forskellige afgrøder.

Maden i køkkenerne: Her samles alle anstrengelserne fra ude i marken. Der skal laves dejlig velsmagende mad hver dag til 40/50 mennesker. Eller man kan måske være med til at forberede og servere maden på den lokale skole og børnehave i Herskind.
Alt dette skal ses i en større sammenhæng på vejen til at blive en habil fødevare-håndværker, hvor kontakten til mange mennesker i en levende hverdag vil opstå, hvor man om morgenen deltager i den fælles morgensang, hvor drama, sang og skuespil kan være en del af ugerytmen, hvor kunstnerisk håndværk og det at vaske tøj er en del af dagligdagen.

Her er der mulighed for at gense klassekammerater eller møde nye mennesker.


Køer

Markarbejde

Frokostpause