Fag og årsplan

Fag:

Dansk
Læsning og skrivning på individuelt niveau med emner inden for:
Historie, geologi, andre kulturer, kroppen og andre relevante emner.

Kunsthistorie
Stilepoker og deres teknikker samt biografier af forskellige kunstnere.

Bevægelse og idræt
I dette fag dyrkes boldspil, løb, yoga og folkedans

Musik
Der arbejdes med sang på vokaler, hvor eleverne på skift træder frem med “solo” ovenpå gruppens støttende grundklang. Korsang, rytme og spil på forskellige instrumenter både individuelt og samspil.

Engelsk
Enkelte ord, sætninger til kortere samtaler, engelske sange. Der fletes små dramatiseringer, sang og bevægelse ind.

Udflugter
Kunst og kultur i byen. Besøg på andre relevante skoler. Fælles udflugter med vores samarbejdspartnere.

Samfundsfag
Nyheder i ind- og udland via aviser og nettet.

Historie, geologi, andre kulturer, kroppen og andre relevante emner.

Ungdomsliv
Hygiejne, kærester, seksualitet, venner m.m.

Opskrifter
Skrivning og samling af opskrifter til årsmappen.

Regning
De forskellige regnearter på individuelt niveau.

Årsmappe
I denne samler hver elev materiale fra hver undervisningsperiode.

Computer
Tekstbehandling. Søgning på nettet. Brug af facebook. Kendskab og brug af mobil.

Bo-undervisning
Undervisning: Penge, indkøb, personlig hygiejne, transport og orientere sig i køreplaner, at lære klokken.
Basisfærdigheder i et hjem. Som f.eks. rengøring, oprydning, opvask og vasketøj.


Årsplan:

Se kursusbeskrivelse for 2018/19 her.


Rejser
Hvert år er der en rejse til udlandet. Vi har på 1. år været i Berlin, 2. år i Dresden og 3. år på Island.

Berlin boys