Fag og årsplan

Dansk
Læsning og skrivning på individuelt niveau hvor vi arbejder med emner som fx:
Historie, geologi, andre kulturer, kroppen og andre relevante emner. Kunsthistorie med stilepoker og deres teknikker samt biografier af forskellige kunstnere. Generelt arbejder vi med forståelse af nye begreber og at eleverne udvikler deres ordforråd.

Idræt og dans
I idræt kan vi have opvarmning, stræk, løb, yoga, styrketræning og diverse lege samt boldspil. Vi benytter naturen omkring os, skov og strand. Overordnet er glæden ved bevægelse og det at være i et fællesskab i centrum. Til dans danser vi efter rytmisk musik med forskellige danseformer som moderne dans, hip hop, yoga, ballet. Vi starter med opvarmning og slutter med udstrækning.

Cirkus
I cirkus arbejder vi med improvisationsteater, hvor undervisere og studerende i fællesskab udvikler små teaterstykker. Vi arbejder med karakteropbygning, og udtryk af følelser. Vi fabrikerer vores egne cirkusrekvisitter og øver os i forskellige cirkusdiscipliner. Vi lærer og øver os i at opvise for et publikum og i at interagere med publikum.

Musik
Der arbejdes med sang på vokaler, hvor eleverne på skift træder frem med “solo” ovenpå gruppens støttende grundklang. Korsang, rytme og spil på forskellige instrumenter både individuelt og samspil. Det kan udmønte sig i, at vi deltager i store opsætninger af fx et syngespil med orkester, skuespil og dans.

Tysk
Vi arbejder med det tyske sprog og de grundlæggende sproglige kundskaber, som at hilse på hinanden og lære at sige relevante ord, som har med familien, indkøb, byliv, venner m.m. at gøre. Vi arbejder med det tyske skriftsprog på en meget enkel måde.

Engelsk
Vi øver engelsk ud fra den enkeltes forudsætning; dette gør vi ved at øve enkelte ord, sætninger til kortere samtaler, engelske vers og små tekster. Engelsk undervisningen tager udgangspunkt i emner som engelsktalende lande, engelsk til rejse brug og i hverdagen.

Samfundsfag
Vi arbejder med forskellige samfundsrelevante emner. Vi ser på, hvordan de udformer sig i Danmark og sammenligner nogle gange med andre lande. Vi diskuterer i klassen, hvordan vi hver især forholder os til emnerne, og hvordan de påvirker os. Eleverne har mulighed for at holde et oplæg om et emne, hvis de ønsker det.
Emner som vi tager fat på: Demokrati og politik, samfundsklasser, globalisering, kultur og ungdomskultur, arbejde, bolig.

Klassenstime og ungdomsliv
Sammen med eleverne tager vi forskellige emner op, som er relevante for gruppen og den enkelte. Vi hører om, diskuterer og finder forståelse indenfor emner som fx hygiejne, kærester, seksualitet, venner, fællesskab m.m.

Ernæring
Vi hører om madens sammensætning, om madpyramiden, proteiner, fedt, kalk, kulhydrater, vitaminer og mineraler. Fordøjelsen hører vi også om. Hvor begynder fordøjelsen? Hvad sker der med maden, som vi spiser? Sunde kost vaner og motion. Eleverne finder opskrifter, handler ind og tilbereder mest muligt selvstændig maden.Vi skriver, læser og samler opskrifter og viden om ernæring.

Regning
De forskellige regnearter på individuelt niveau. Vi deler gruppen op efter elevernes niveau. Begge grupper arbejder med decimaltal, at lære at læse uret og vedligeholder plus og minus kundskaber. Vi regner med mønter og arbejder med budget. Eleverne, som søger flere udfordringer, regner – udover sværere regnestykker – også med dele og gange opgaver.

Computer
Tekstbehandling. Søgning på internettet. Brug af socialemedier. Kendskab til og brug af mobil. Etik omkring brug af internettet.

Bo-undervisning, by og bus
Vi øver os på at tage bussen og handle ind selvstændigt. Vi taler om økonomi og budget. Vi lærer at planlægge en tur. Herunder at bruge google maps og rejseplanen. Vi øver os i at læse busplaner og at kunne klokken. Vi skriver en indkøbsliste og handler ind mest muligt selvstændigt og taler om, i hvilke forretninger vi bedst finder de forskellige ting. Vi lærer selv at finde rundt i midtbyen ud fra forskellige pejlemærker, såsom banegården, domkirken, rutebilstationen m.m.
Basisfærdigheder i et hjem. Som f.eks. rengøring, oprydning, opvask og vasketøj.

Udflugter
Kunst og kultur i byen i forbindelse med vores kunstværksted, hvor vi besøger relevante udstillinger. Besøg på andre relevante skoler. Fælles udflugter med vores samarbejdspartnere. I forbindelse med andre fag besøger vi relevante steder som fx Den gl. by, bofællesskaber og er på virksomhedsbesøg fx på Århus havn.

Årsopgaver
De elever som bliver færdig med deres treårige STU til sommer vælger et emne som de ønsker at fordybe sig i. Det kan være kunstnerisk, konkret praktisk og ellers også på skrift. Den enkelte elev udarbejder med støtte et materiale og/eller produkt. Vi afslutter med en fremvisning og udstilling, som vi inviterer familie og venner til.

Rejser
Hvert år er der en rejse til udlandet, som vi forbereder os grundigt på ved at høre om landet og byen, vi rejser til. Da vi skulle rejse til Berlin, beskæftigede vi os med emnet 2.verdenskrig og den kolde krig. Vores rejse til Island betød, at vi satte os ind i landets geologi som jordskælv, geyser, vulkaner og jordpladerne m.m. I forbindelse med vores rejse til Basel, Schweiz lærer vi om landets geografi, geologi og hører om R. Steiners liv. Vi laver ved hver rejse et hæfte, som indeholder programmet for rejsen med foto og beskrivelser.
At være på rejse giver yderligere muligheder for socialdannelse. Det sker i situationer, hvor vi rejser med tog, er en del af en gruppe i længere tid, møder mennesker fra andre kulturer og det at bo sammen på fx vandrehjem.

Årsplan
Se kursusplanen for januar til påske 2021 her kursusplan