1.år
Hvad kan jeg?
Personlige kompetencer

Stifte bekendtskab med mange forskellige faglige, praktiske og personlige kompetencer for herigennem at lære egne kvaliteter og evner bedre at kende og styrke disse.

Være en del af fællesskabet og kunne udtrykke individuelle behov og meninger, inklusion, forstået som at give plads til forskelligheder i fællesskabet. I praksis kan dette realiseres ved at være sammen med elever fra Rudolf Steiner-skolen til morgensamling og deltage i håndværk og kunstneriske aktiviteter sammen med andre unge fra overskolen. Derudover at være sammen med andre udviklingshæmmede mennesker i Hertha Levefællesskab.

Samtaler om at være ung, have en kæreste, seksualitet, have venner, familie og egen hygiejne.

En rejse til udlandet for at styrke de personlige, praktiske og faglige kompetencer.

2. år
Hvad vil jeg?
Sociale kompetencer

Der bliver lagt vægt på personlige kvalifikationer igennem arbejdet med individuelle opgaver og fordybelsen i disse. Ved brug af de personlige kvalifikationer i fællesskabet, kan der opnås social læring.

At være en del af fællesskabet og lære, hvad den enkelte kan bidrage med i det sociale samspil.

Vi supplerer undervisningen med samtaler, udflugter og udstillinger af egne værker. Samfundsforståelse sker gennem diverse medier og virksomhedsbesøg og en udlandsrejse til et andet socialterapeutisk sted.
Længere individuelle praktikforløb.


Lejrtur

3. år
Hvad kan jeg blive?
Faglige kompetencer

Uddannelsen går mod sin afslutning og dermed rettes fokus på det efterfølgende voksenliv. Eleven skal lære at blive mest mulig selvstændig og træffe valg.

Målgruppen – som vi henvender os til – har oftest brug for at bo og arbejde i et beskyttet miljø.

Flere praktikperioder, hvor eleven kan nå til en endelig afklaring om det videre forløb.
Praktikforløb kan være efter individuelle behov og ønsker i lokalsamfundet fx galleri, museum, børnehave, vuggestue, butik og kantine eller også Det Kreative Værksted i Malling. Arbejdsmulighederne efter uddannelsen kan fx være på Hertha, hvor man kan vælge et værksted fra Jord til bord eller arbejde på deres kunsthåndværkssted eller på Tornsbjerggård, hvor der arbejdes med madlavning, bageri og udeliv. Der kan blive mulighed for at tage et hygiejnebevis.

Hver elev fremstiller et afgangsprojekt, som fremlægges.
(Se under: Visioner.)