Praktik

På alle tre år er der planlagt praktik forløb hos vores samarbejdspartnere. Derudover arrangerer vi individuelle praktik forløb i virksomheder og andre steder. Vi har haft elever i praktik forløb mange forskellige steder som fx i Rema 1000, Silvan, skovbørnehave, Kvickly og i en hestestald.

Kommunale værksteder

Kunstnerhuset Karavana
Er et professionelt teater, band og atelier for voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. De tre afdelinger hedder Kompagni KARAVANA, Atelier KARAVANA og KARAVANA Band. Kunstnerhuset ligger i Århus nord.

Århus Idrætscenter
Idrætscenter Aarhus er et tilbud til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionstionsevne. Vores målsætning er at skabe fysisk og psykisk udvikling for hver enkelt, samt medindflydelse på egen hverdag, med særligt fokus på kropsforståelse og personlig udvikling. Århus idrætscenter holder til i Risskov og er en dagskole, der tilbyder idræt, motorik og stævner m.m.

Kompetencecenter Nord
Arbejds- og værkstedstilbud til voksne med udviklingshæmning og særligt behov for social træning og oplæring i forskellige arbejdsfunktioner.
Ligger i Århus Nord og har tilknyttet 110 brugere.

Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Aktivitetscenter i Viby for voksne med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte i hverdagen. På Bøgeskovgård bliver borgerne tilknyttet en basisgruppe, som skal være med til at give tryghed og struktur i hverdagen. Basisgrupper: Billedværksted, Køkkenholdet, sansestormerne, naturholdet og aktivitetsgruppen. Bøgeskovgård har 85-90 brugere.