Lovgivning

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov nr. 564 af 06/06/2007 ´Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov´ § 1 : ”Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse