Pris STU-tilbud

3.500 kr. pr. uge i 42 uger

Transport
Transporten fra Rutebilstationen i Århus til og fra Hertha, Tornsbjerggård og Det Kreative Værksted, er en del af tilbuddet. Eleven skal selv transportere sig til og fra Ungdomsuddannelsen på Rudolf Steiner-skolen på Strandvejen i Århus. Transport til de lokale praktiksteder skal løses individuelt.venskab