Ungdomsuddannelsen Turmalin

STU -Særligt tilrettelagt uddannelse ud fra Rudolf Steiners socialterapi

Målgruppe: Unge udviklingshæmmede med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi tilbyder et uddannelsesforløb med følgende fag:
Kunst og kunsthåndværk, dansk, samfundsfag, regning, madlavning og kantine, musik, drama, bevægelse, , fra jord til bord, mejeri, bageri, gartneri, vævestue, landliv med køer og heste.

Vi samarbejder med Hertha Levefællesskab, Tornsbjerggaard, Specialklasserne Det Kreative Værksted og Rudolf Steiner-skolen i Århus.

Interesseret i et STU-tilbud hos os?

Er du interesseret i et STU forløb hos os er du meget velkommen til, at kontakte os for en snak eller aftale et besøg. Kontakt:
Mobil 22905224 eller kontakt@stu-steinerskolen-aarhus.dk

Vores kursusplan for skoleåret 2018/19
Klik her.